Geldkoersen

De geldkoersen wordt per seconde verandert. Weliswaar verschilt dit per centen maar kan ook op eens een flinke stijgen of daling krijgen. De koers van de munteenheid is een bepaalde valuta die vergeleken wordt met een andere munt. Zo zijn er een aantal voorbeelden te noemen zoals de koers EURO uitgedrukt tegen de Amerikaanse dollar. Het belang van de koers is enorm groot. Economieën en internationale handel volgens allemaal de geldkoersen.

Euro/dollar

In 2007 steeg de koers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De positieve gevolgen die een sterke euro (door de dalende importprijzen) heeft voor inflatie, verkleint de noodzaak voor de ECB om het rentetarief te verhogen. De Europese economie kan een zo laag mogelijke rente goed gebruiken. Inflatie is een van de grootste vijanden van de ECB. Deze streeft naar een inflatie van ten hoogste van 2 procent en dat niveau is realistisch. Wij verwachten dat de inflatie in de eurozone weer rond dit streefcijfer zal uitkomen. Wij zijn optimistisch over de Europese economie. De geleidelijke renteverhogingen door de ECB (Europese Centrale Bank) hebben het economische herstel in Europa niet aangetast.
geldbol

Belangrijke koersen

De meest belangrijke koersen wereldwijd zijn die van; Amerikaanse dollar, Japanse YEN, EURO en de Briste pond. Dit komt omdat het meeste handelsverkeer tussen deze landen plaatsvindt.

Werkwijze geldkoersen

Geldkoersen is voor de internationale handel en de economie van grote waarde en daardoor zijn er internationale systemen ontwikkeld die per seconde de ontwikkelingen van de koersen bijhoudt. De waarde van gelden wordt mede beïnvloed door vraag een aanbod op de valutamarkt. Zoals met andere producten vaak ook het geval is zal naarmate de vraag groter wordt dit de wisselkoers doet stijgen. Dit heet appreciatie. Hetzelfde geld wanneer het aanbod groter is dan de vraag zal de geldkoers dalen wat depreciatie wordt genoemd.